Kontakty na firmu LANius, ktorá na Slovensku Clavius predáva :

LANius s.r.o.
Tomkova 2099
390 01 TÁBOR
Česká republika 
Telefón :
Tritius :
 Web :
 E-mail :
00420 381 251 715
00420 777 251 715
www.lanius.cz
info@lanius.cz

Kontakt na servisné zastúpenie systému Clavius pre Slovensko :

RNDr. Marian Sabo 
MS-SOFT, s.r.o.
Komenského 53
010 01 ŽILINA


 Mobil :
 E-mail :


0903 525 438
mssoft@mssoft.sk


Servisné zastúpenie systému Clavius pre východné Slovensko :

Valér Romok  
ROŽŇAVA

 Telefón :
 E-mail :

058 2028 906
clavius@romok.eu


Pokiaľ Vám náš servisný pracovník dostatočne nezodpovedal Vašu otázku, spýtajte sa na autora patričnej časti knižničného systému a skontaktujte sa s ním v príslušný deň na hotline. Autori poznajú detailnejšie funkcie príslušného modulu, nemôžu však riešiť Váš problém s Vašimi dátami alebo s Vašou konfiguráciou ( bez detailnej znalosti a priameho či vzdialeného prístupu sa to nedá ). Viac viď Doporučené postupy komunikácie.

Ďalšie informácie v čestine : www.clavius.cz


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz