Clavius REKS - regionálny knižničný systém

Čo to je regionálny knižničný systém?
Pod týmto označením si predstavujeme automatizovaný knižničný systém, ktorý rieši automatizáciu určitého regiónu a nie len jednej určitej knižnice. Pojem región chápeme ako geografické územie, ktorého veľkosť je značne variabilná, napríklad od oblasti len jedného mesta až po celý vyšší územný celok - kraj. Asi najviac predpokladaným regiónom sa nám javí oblasť jednej regionálnej knižnice. Funkčnosť tohto systému je zabezpečovaná v regionálnom dátovom centre - knižnici, ktorá iniciuje implementáciu takéhoto systému a umožňuje tak automatizáciu ďalších knižníc regiónu.

Technické zázemie - regionálne centrum ( knižnica s regionálnou pôsobnosťou )
Internet - spoľahlivá pevná linka s rýchlosťou minimálne 256 kbit/s
HW - kvalitný server, operačná pamäť minimálne RAM 4 GB, záložný zdroj
SW - operačný systém Microsoft Windows 2008 Server + licencie pre klientov (CAL) terminálového servera
SW - databázový SQL server - Microsoft SQL server 2008.. (lic. per processor)
        alebo licencie zadarmo MySQL 5.x (doporučené pre knižnice s LINUX serverom)
Požiadavky na server pre regionálny knižničný systém sa príliš nelíšia od požiadaviek na server pre lokálny knižničný systém a je predpoklad, že v rade prípadov bude v knižniciach prevádzkovaný regionálny knižničný systém na súčasnom serveri.

Technické zabezpečenie - pripájajúca sa knižnica ( obecná knižnica do 5 000 zväzkov )
Internet - spoľahlivá pevná linka s rýchlosťou minimálne 64 kbit/s
HW - akýkoľvek PC vhodný pre operačný systém Windows
SW - minimálne Microsoft Windows 98 s Internet Explorer 4.1 a vyšší

Popis regionálneho knižničného systému Clavius REKS
Regionálny knižničný systém Clavius REKS je produkt vychádzajúci z knižničného systému Clavius. Obsahuje moduly katalogizácia monografií, evidencia periodík, WWW katalóg, OAI provider, výpožičný protokol, EMVS, ISHARE - zdielaná katalogizácia a modul Revízia. Nejpodstatnější je plná podpora práce více knihoven v jedné společné databázi tak, aby byla zachována relativní nezávislost a samostatnost jednotlivých knihoven v rámci systému. Zároveň však vzniká společná báze dokumentů jako základ regionálního souborného katalogu a možnost kooperace při katalogizaci neboť se sdílí bibliografické záznamy v rámci systému kterékoli knihovně.

Na prístup k dátam v regionálnej databáze sú pripravené dva varianty podľa nárokov a schopností užívateľa :

Variant plnohodnotný ( niektoré princípy sú podobné s variantom 1) pripojenie pobočiek )
- pripája sa vzdialene k plne funkčnému rozhraniu všetkých dostupných modulov knižničného systému Clavius REKS
Variant zjednodušený
- používa jednoduchšie webové rozhranie umožňujúce vykonávať základnú sadu operácií vykonávaných v malej knižnici

Pre väčšinu obecných knižníc s fondom cca 5 000 zväzkov je určený Variant zjednodušený (cez web).

Hlavné rozdiely Clavius REKS oproti licencii ONLINE pripojenej pobočky
- zväzky dokumentov knižnice používajúcej REKS nie sú viditeľné na pracovných staniciach v regionálnej knižnici
  (tým pádom nie sú bežne v prírastkových zoznamoch, štatistikách a pod. len správca REKS ich môže vidieť)
- výpožičné oddelenie knižnice používajúcej REKS nie je viditeľné na pracovných staniciach v regionálnej knižnici
  a štatistiky týchto oddelení sa bežne nezahŕňajú do štatistík výpožičiek regionálnej knižnice (hlavné budovy)
- knižnica používajúca REKS má štandardne vytvorený zdanlivo samostatný WWW katalóg
- pre REKS existuje jednoduché webové rozhranie ako variant prístupu pre neprofesionálnych pracovníkov knižnice

Hlavné výhody regionálneho knižničného systému
+ jednoduché na obsluhu, sú voliteľné len základné často používané funkcie
+ bezpečnosť dát - všetky dáta sú na centrálnom SQL serveri (spoločné zálohovanie dát)
+ zápis a zmeny údajov čitateľa na jednom mieste a priemietnutie na všetky ostatné miesta
+ automatický vznik regionálneho katalógu všetkých typov dokumentov (aj regionálne osobnosti)
+ podstatné uľahčenie realizácie požičiavania výmenných súborov a vykonávania revízií fondov
+ unifikácia katalógizačných záznamov v rámci regiónu (záznam vytvára regionálne centrum)
+ celkove dlhodobo nižšie náklady na prevádzku REKS (centrálna správa a údržba systému)
+ nižšie HW náklady na stanicu, v zjednodušenom variante stačí na prevádzku IE 5.5 a vyšší
+ možnosť vzdialenej technickej a užívateľskej pomoci zapojenej knižnici

Cenník systému Clavius REKS ( ceny sú bez 20% DPH ) :

Položka cenníku  do 5 000 zv.   do 10 000 zv.   do 20 000 zv.   do 50 000 zv. 
 Clavius REKS
 1. - 10. licencia
17 000 Sk 
( 564.30 € ) 
25 000 Sk 
( 829.85 € ) 
33 000 Sk 
( 1095.40 € ) 
66 000 Sk 
( 2190.80 € ) 
 Clavius REKS
 11. - 30. licencia
13 000 Sk 
( 431.52 € ) 
20 000 Sk 
( 663.88 € ) 
26 000 Sk 
( 863.04 € ) 
52 000 Sk 
( 1726.08 € ) 
 Clavius REKS
 31. licencia a ďalšia
10 000 Sk 
( 331.94 € ) 
15 000 Sk 
( 497.91 € ) 
20 000 Sk 
( 663.88 € ) 
40 000 Sk 
( 1327.76 € ) 

( Informatívny prepočet, konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk )

Regionálna knižnica musí sama vlastniť licenciu systému Clavius SQL na moduly, ktoré sú súčasťou REKS, minimálne do počtu zväzkov 50 000. Prechod z lokálnej licencie Clavius do 5 000 zväzkov na REKS je za 6 000 Sk ( 199.16 € ) bez DPH.

Príklady využitia systému Clavius REKS
Priekopníkom využitia bola a je Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě ( 1.8.2007 tu používa REKS cca 32 knižníc ), potom Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti ( 1.8.2007 tu používa REKS cca 25 knižníc ).

Regionálny knižničný systém využívajú knižnice v nasledujúcich regiónoch : Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Opava, Pelhřimov, Litoměřice, Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště ( k 1.9.2007 používa REKS celkom 185 knižníc )

Súvisiace dokumenty : Inštalácia Clavius REKS

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz